Trang chủ

Giới thiệu

Thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Kế toán dịch vụ ăn uống

0/5 (0 votes)
- 4

Bạn đang tìm hiểu về kế toán dịch vụ ăn uống là gì? Các công việc của kế toán dịch vụ ăn uống nhà hàng, khách sạn là gì? Thuê kế toán dịch vụ ăn uống ở đâu tại tphcm uy tín, trách nhiệm. Cùng giải đáp những thắc mắc trên tại bài viết dưới đây nhé.

1. Công việc kế toán dịch vụ ăn uống

Nghiệp vụ kế toán dịch vụ ăn uống khác hoàn toàn so với các nghiệp vụ ngành nghề kinh doanh khác. Để thực hiện được tốt công việc kế toán dịch vụ ăn uống đòi hỏi người kế toán viên phải nắm vững chuyên môn và đặc thù nghề nghiệp mới có thể xử lý được.


1.1 Công việc kế toán dịch vụ ăn uống

Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu các công việc kế toán dịch vụ ăn uống cần thực hiện như sau:

a) Theo dõi xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu

 • Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu, loại bỏ những vật tư quá hạn sử dụng tính vào chi phí khác.
 • Lập phiếu nhập nguyên vật liệu đầu vào.
 • Lập phiếu xuất kho nguyên liệu cho các món ăn được chế biến.
 • Phối hợp làm các thanh toán cho nhà cung cấp như: Lập phiếu thu, chi liên quan đến hóa đơn bán ra và mua vào.
 • Tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu

b) Xuất hóa đơn bán hàng và cân đối hóa đơn, chứng từ

 • Tính giá vốn sản phẩm, theo dõi doanh thu
 • Lập bảng kê chi tiết các món ăn kèm theo hóa đơn xuất bán hàng.
 • Viết hóa đơn cho khách hàng lẻ trong ngày để lập hóa đơn hoặc theo dõi doanh thu đối với trường hợp không xuất hóa đơn.

c) Theo dõi và quản lý tài sản

 • Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ một cách hệ thống. Theo dõi và tính chi phí công cụ dụng cụ rõ ràng.
 • Phân bổ các chi phí các dịch vụ khác như tiền điện, tiền nước, tiền gas hóa lỏng vào các món ăn thành phẩm xuất bán cho hợp lý.
 • Quản lý tài sản cố định, bạn cần tìm hiểu rõ thời gian phân bổ để áp dụng khấu hao cho đúng thời gian, đúng quy trình thực tế, học kế toán cho doanh nghiệp.
 • Theo dõi chấm công, tính lương, lập phiếu chi lương và bảng lương cho nhân viên.
 • Theo dõi hạch toán bảo hiểm xã hội, chi phí công đoàn.

d) Lập báo cáo và quyết toán

 • Lập thông báo phát hành hóa đơn hệ thống tài khoản theo thông tư 200
 • Lập tờ khai thuế theo tháng hoặc quý tùy theo doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế ban đầu
 • Lập báo cáo lãi lỗ của quý, năm báo cáo ban quản lý, chủ doanh nghiệp
 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh hằng tháng, quý, năm
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm cho cơ quan ban ngành khác
 • Lập các quyết toán liên quan như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân
 • Thực hiện công việc hạch toán, quyết toán cuối năm theo quy định nhà nước
 • Xử lý các vấn đề phát sinh

2. Cách hạch toán dịch vụ ăn uống

Có 2 phương pháp hạch toán dịch vụ ăn uống là: phương pháp hạch toán kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ. Tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp mà lựa chọn hình thức hạch toán phù hợp.


a) Phương pháp hạch toán kê khai thường xuyên

+Căn cứ vào hóa đơn mua vào (thông thường là hóa đơn của siêu thị), Kế toán tiến hành tính toán 152, 156 và hạch toán:

 • Nợ 152, 156
 • Nợ 133
 • Có 331,111,112,…

+ Căn cứ vào định mức và từng lần xuất hóa đơn (số lượng bán ra của doanh thu bán hàng) hạch toán chi phí NVL trực tiếp

 • Nợ 621
 • Có 152,111,112,…

+  Cuối kỳ kết chuyển vào 154:

 • Nợ TK 154
 • Nợ TK 632 (phần chi phí NVL trên mức bình thường)
 • Có TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp.

+ Chi phí nhân công của đầu bếp, phụ bếp:

 • Nợ 622
 • Có 334

+ Kết chuyển chi phí 622 theo từng lần tập hợp giá thành dịch vụ cho khách hàng, ghi:

 • Nợ TK 154
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí trên mức bình thường)
 • Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

+ Chi phí thuê mặt bằng, chi phí khấu hao công cụ dụng cụ (đũa, chén, ly, bàn ghế,…), chi phí khác… tập hợp vào 627 như sau:

 • Nợ 627
 • Nợ 133 (nếu có)
 • Có 331,111,112,…

+Cuối kỳ ghi:

 • Nợ TK 154
 • Nợ TK 632 phần chi phí sản xuất chung không phân bổ, vượt trên mức bình thường không tính vào giá thành dịch vụ
 • Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

+ Tập hợp giá thành ghi

 • Nợ 154
 • Có 621, 622, 627

+ Trường hợp xuất hóa đơn, bàn giao dịch vụ cho Bên mua ghi:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 154

+ Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng (nội bộ) ghi:

 • Nợ TK 641, 642
 • Có TK 154

b) Phương pháp hạch toán kiểm kê định kỳ

 Đầu kỳ kế toán, kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (theo kết quả kiểm kê cuối kỳ trước), ghi:

 • Nợ TK 611 – Mua hàng (6111 – Mua nguyên liệu, vật liệu)
 • Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ

+ Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì giá gốc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào được phản ánh vào TK 611 không có thuế GTGT, ghi:

 • Nợ TK 611 – Mua hàng (giá mua chưa có thuế GTGT)
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 331 – Phải trả cho người bán (3311)

+ Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:

 • Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241,…
 • Có TK 611 – Mua hàng (6111)

+ Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, kế toán phải xác định trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ và trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất vào sử dụng hoặc xuất bán. Kết chuyển trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê), ghi:

 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ
 • Có TK 611 – Mua hàng (6111)

+  Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí dịch vụ dở dang đầu kỳ vào bên Nợ tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”, ghi:

 • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

+ Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:

 • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
 • Nợ TK 632 – phần vượt trên mức bình thường
 • Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

+ Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:

 • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
 • Nợ TK 632 – phần vượt trên mức bình thường
 • Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

+ Cuối kỳ, tính toán phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản giá thành sản xuất theo từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ,… ghi:

 • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí SXC cố định không được phân bổ)
 • Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung

+ Cuối kỳ kế toán, tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ, ghi;

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Có TK 631 – Giá thành sản xuất

+ Giá thành dịch vụ hoàn thành, ghi:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 631 – Giá thành sản xuất

+ Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng (nội bộ) ghi:

 • Nợ TK 641, 642
 • Có TK 631

3. Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp gói kế dịch vụ kế toán ăn uống uy tín, chuyên nghiệp tại TPHCM, được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn.


Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kế toán cùng đội ngũ chuyên viên kế toán có năng lực chuyên môn cao, Tân Thành Thịnh đã đồng hành hỗ trợ được hơn 20.000 doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đến với Tân Thành Thịnh, doanh nghiệp của bạn sẽ được bảo vệ và hạn chế tối đa các rủi ro, chi phí được tiết kiệm. Hơn thế nữa hồ sơ, chứng từ của doanh nghiệp sẽ minh bạch, rõ ràng, đảm bảo tính pháp lý giúp bạn hoàn toàn an tâm kinh doanh.

3.1 Các gói dịch vụ kế toán

Có 3 gói dịch vụ kế toán khách sạn tại Tân Thành Thịnh là: dịch vụ kế toán theo tháng, dịch vụ kế toán theo quý, dịch vụ kế toán theo năm.

a) Dịch vụ kế toán theo tháng

Dành cho những khách sạn đăng ký kê khai thuế theo tháng, các khách sạn lớn, hoạt động với số lượng khách nhiều. Số lượng chứng từ, hóa đơn lớn, cần xử lý và cân đối liên tục để đảm bảo hỗ trợ tốt cho các hoạt động kinh doanh của khách sạn. 

Ưu điểm dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng: cập nhật chứng từ, hồ sơ liên tục, đảm bảo tính chính xác cao. Có số liệu báo cáo để chủ khách sạn theo dõi được hoạt động kinh doanh và có chiến lược phù hợp.

b) Dịch vụ kế toán theo quý

Dịch vụ báo cáo thuế quý dành cho những khách sạn kê khai thuế theo quý, các khách sạn, homestay mới mở, hoạt động đang còn ở quy mô nhỏ, chứng từ, hồ sơ không nhiều.

Khi sử dụng dịch vụ kế toán theo quý sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, đảm bảo hồ sơ, sổ sách kế toán minh bạch, rõ ràng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nhà nước.

c) Dịch vụ kế toán trọn gói (theo năm)

Dịch vụ kế toán trọn gói sẽ hỗ trợ chủ doanh nghiệp thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan tới các công việc lập sổ sách của một kế toán và báo cao, quyết toán thuế cho cơ quan thuế và nhà nước. Đơn vị dịch vụ kế toán sẽ đại diện khách sạn làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu. 

Ưu điểm: hỗ trợ doanh nghiệp đồng bộ hóa tất cả các sổ sách kế toán giảm thiểu mọi rủi ro và tiết kiệm chi phí cho khách sạn. Giúp xử lý mọi vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của khách sạn. 

Ngày nay dịch vụ kế toán trọn gói được rất nhiều doanh nghiệp tin tưởng và sử dụng nhiều nhất hiện nay.

3.2 Các dịch vụ khác tại Tân Thành Thịnh

Ngoài các dịch vụ kế toán, Tân Thành Thịnh còn cung cấp rất nhiều dịch vụ khác giúp mang lại sự tiện lợi và đảm bảo tính hiệu quả cho khách hàng như là:

 • Thành lập công ty Việt Nam
 • Thành lập công ty nước ngoài
 • Dịch vụ thay đổi, giải thể
 • Đào tạo kế toán
 • Chữ ký số
 • Khắc dấu
 • Hóa đơn điện tử
 • Giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử…..

Tân Thành Thịnh luôn mang đến những giải pháp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong từng lĩnh vực cụ thế, đã có rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: du lịch, sữa chữa ô tô, spa, bất động sản, xây dựng…. tin tưởng và lựa chọn chúng tôi, còn bạn thì sao? 

Trên đây là bài viết về kế toán dịch vụ khách sạn, hi vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì về kế toán dịch vụ khách sạn hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến kế toán, thuế hãy liên hệ ngay Tân Thành Thịnh nhé. 

Với kinh nghiệm thực tế từ nhiều năm trong việc xử lý các vấn đề cho rất nhiều doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Tân Thành Thịnh tự tin hỗ trợ được bạn.

>> Quý khách xem thêm báo giá dịch vụ kế toán

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ

 • CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH THỊNH
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
 • Tel: 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com  | Website: www.tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN